Meer steun op arbeidsmarkt voor migranten

Geplaatst door

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stellen dat migranten betere begeleiding moeten krijgen op de arbeidsmarkt. De positie van migranten met een niet-westerse achtergrond kan worden verbeterd door bijvoorbeeld anonieme sollicitaties en door deze migranten sneller de mogelijkheid te bieden om toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Bij migranten met een niet-westerse achtergrond is er blijvend een achterstand op de arbeidsmarkt. Van mensen zonder migratieachtergrond heeft ongeveer 69 procent een baan, terwijl van personen met een migratieachtergrond ongeveer 61 procent een baan heeft. Dit verschil dreigt te vergroten door de coronacrisis.

Zowel CPB als SCP pleiten voor diverse maatregelen om dit verschil te verkleinen en/of te voorkomen dat dit groter wordt. Ze stellen dat migranten bijvoorbeeld beter begeleiding moeten krijgen bij het zoeken naar werk. Migranten krijgen namelijk pas begeleiding nadat ze statushouder zijn geworden en vervolgens moeten ze alsnog grotendeels zelf op zoek naar werk of taalonderwijs. Volgens CPB en SCP loont het om deze groep meer begeleiding te bieden.

Verder zouden gemeenten meer het initiatief moeten nemen, in plaats van dit over te laten aan de migrant. Daar komt bij dat anoniem solliciteren en het vooraf kunnen bepalen van criteria waarop een kandidaat wordt gekozen en beoordeeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *