Krimpt flexibele schil door coronacrisis?

Geplaatst door

Uit het onderzoek Ontwikkelingen flexibiliteitsmaatregelen van bedrijven in Nederland, nu en in de toekomst door de ABU bleek dat bedrijven vermoeden dat de flexibele schil in de komende jaren krimpt en daalt van 28 procent naar 19 procent in 2025. De komst van de WAB en de krapte op de arbeidsmarkt verklaarden deze vermoedens. Daarbij bleek dat inleners vaker en meer hun baat in interne flexibiliteitsmaatregelen zochten. Dit was nog voor de coronacrisis.

Het antwoord op of de flexibele schil in de komende jaren groter of kleiner wordt is niet eenduidig met de kennis van nu. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je dat de flexibele schil na elke (grote) economische crisis groeit in omvang. Volgens een expert flexibele arbeidsmarkt is het van belang om in deze en in de komende periode mee te kunnen gaan met de eisen van de arbeidsmarkt. Het vooruitzicht van uitzendwerk lijkt mogelijk te liggen in een meer strategisch en ook sterkere samenwerking tussen inleners en uitzendbureaus.

De motieven voor het inhuren van flexibele arbeidskrachten (waaronder het uitbesteden van juridisch werkgeverschap, ook wel payroll, valt) zijn nog steeds het opvangen van conjuncturele schommelingen en ziekte en behoefte aan specifieke kennis. Uit het hierboven genoemde onderzoek bleek dat inleners vooral het direct kunnen opzeggen via uitzendbeding, de spoedige beschikbaarheid van mensen en het kunnen vullen van gaten in de planning als motieven zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *